הסכם פשרה | גינדי

הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 4542-12-16
הצדדים – ארזואן ואח׳ נ׳ מגדלי גינדי ת״א בע״מ ואח׳
תאריך פרסום – 30.09.2021

תקציר – נטען כי העבודות בבניית הפרויקט יצרו מפגע רעש וכי המשיבות הן האחראיות לכך

ב"כ המבקש – עו״ד, אוריאל בוני
ב"כ המשיבה – עו״ד, אריאלה אבלוב

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון