הסכם פשרה | בית בלב

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

ת"צ – 4815-04-15
הצדדים – גב׳ רות כהן ז״ל נ׳ בית בלב בע״מ
תאריך פרסום – 31.10.2021

תקציר –  בטענה כי דיירי הדיור המוגן של בית בלב ברחבי הארץ קיבלו יחידות הקטנות מכפי שסוכם בהסכם מולם

ב"כ המבקש – עו"ד דניאל מישור
ב"כ המשיבה – עו"ד ד"ר אסף רנצלר

 

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון