הסכם פשרה | ביו-בי

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה 

ת"צ – 38189-09-18
הצדדים – מר אוהד שפר נ׳ חברת ביו-בי שדה אליהו בע"מ
תאריך פרסום – 27.02.2022

תקציר – קבוצת התובעים מונה את כל מי שרכש, החל משבע שנים בטרם הגשת הבקשה לאישור ועד למועד אישור הסכם פשרה זה כפסק דין בתביעה הייצוגית, מארזי תותים הנושאים מדבקה בה נכתב "אמצעים ביולוגיים טבעיים", כחלק מפרויקט ״ביו-תות״.

ב"כ המבקש – עו"ד אסף שילה
ב"כ המשיבה – משרד עו״ד  פישר ושות'

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון