הסכם פשרה | בזק

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית

ת"צ – 46116-01-20
הצדדים – מר דוד בורדה ואח' נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
תאריך פרסום – 23.07.2021

תקציר – בטענה כי בזק פעלה שלא כדין בכך ששלחה כביכול מסרונים פרסומיים למספרי טלפון השייכים ללקוחות העבר שלה ואינם לקוחותיה היום.

ב"כ המבקש – לירון פרמינגר, עו"ד
ב"כ המשיבה – רן שפרינצק, עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון