הסכם פשרה | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ [9/12/2019]

ת"צ – 60686-01-15

הצדדים – שולמית גרוס נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ופרטנר תקשורת בע"מ
תאריך פרסום – 9/12/2019

תקציר – הטענה: תשלום תמורת קישוריות בגין משלוח הודעות SMS לרשת בזק. תשלום לפרטנר דמי קישוריות עבור משלוח הודעות SMS למנוי בעת שהיה מנוי על "תכנית ללא הגבלה"/ "תכנית בנק"/ "חבילה" אצל פרטנר.
טענות לבזק: הפרת חובה חקוקה, עשיית עושר ולא במשפט.
טענות לפרטנר: הפרת חוזה, הפרת חובת תום לב, מצג שווא, הטעיה ורשלנות

ב"כ המבקש: עו"ד דוד שוורצבאום
ב"כ המשיבה: עו"ד רן שפרינצק (בזק), עו"ד דרור סברנסקי (פרטנר)