הסכם פשרה | אשת תיירות

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה – נוסח מודעה לציבור

ת"צ – 7619-11-20
הצדדים – בן חנדלי נ' אשת – ארגון שרותי תיירות בע"מ
תאריך פרסום – 19.12.2022

תקציר – בטענה לפיה, נגרם חסרון כיס למבקש וליתר חברי הקבוצה מקום שהמשיבה גבתה מלקוחותיה דמי טיפול מכל טיסה שבוטלה מטעם מי מחברי הקבוצה וזאת ללא כל סמכות חוקית.
ב"כ המבקש – הראל ברק, עו״ד ליאור להב והדר סטמפו, עו״ד
ב"כ המשיבה – חיים פורי, עו״ד

המודעה פורסמהבעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון