הסכם פשרה | איפקס הנפקות

ת"צ – 16652-04-16
הצדדים – מונרוב נ' איפקס
תאריך פרסום – 11.07.2021

תקציר – עניין התובענה בטענה כי תשקיף ההנפקה של החברה כלל פרטים שונים ומטעים, וכי הנתבעת אחראית כלפי הקבוצה המיוצגת בגין נזקים שנגרמו להם בשל כך, ונדרשת לפצות את מחזיקי אגרות החוב בהתאם לחוק לניירות ערך.

ב"כ המבקשת – עמית מנור, עו"ד
ב"כ המשיבה – רענן קליר, עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון