הסכם פשרה | אינגליש קייק

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה  

ת"צ – 39443-01-20
הצדדים – אדיר אליהו נ׳ אינגליש קייק בע״מ
תאריך פרסום – 7.4.2022

תקציר – בטענה כי המשיבה מכרה בסניפיה מוצרים הנמכרים במשקל ולא הפחיתה את מחיר האריזה מהמשקל הכולל בגינו חוייבו הלקוחות

ב"כ המבקש – עופר ורד, עו״ד
ב"כ המשיבה – יוסי גתאי, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב הבוקרבעיתון גלובס ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון