הסכם פשרה | אוצר מפעלי ים

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

הצדדים –יהונתן כתבן, חיים פניני וצבי אלון ז"ל נ' אוצר מפעלי ים בע"מ

תאריך הגשה- 19.3.2023

תקציר – ביום 31.1.2018 אישר בית הדין המחוזי בתל אביב-יפו ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין יהונתן כתבן, חיים פניני וצבי אלון ז"ל לבין אוצר מפעלי ים בע"מ

ב"כ התובעים המייצגים – אליעזר לויט משרד עורכי דין
ב"כ אוצר מפעלי ים בע"מ – ארדינסט בן נתן טולדאנו ושות' משרד עורכי דין
ב"כ עיריית תל אביב יפו – מטרי, מאירי ושות' עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון