הסדר פשרה | M3

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

ת"צ – 57594-01-19
הצדדים – ספיר פדידה נ׳ M3 ישראל בע״מ
תאריך פרסום – 23.1.22

תקציר – שטענה כי המשיבה לא סימנה את מחירי מוצריה בניגון לאמור בצו הגנת הצרכן –  סימון טובין.

ב"כ המבקש – יוני מבורך, עו"ד
ב"כ המשיבה – דני כביר, עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון