הסדר פשרה | 75078-12-20 | כלמוביל פתרונות מימון לרכב בע"מ

הודעה בדבר עדכון סכומי הסדר פשרה

ת"צ – 75078-12-20
הצדדים – גדות ואח' נ' כלמוביל פתרונות מימון לרכב בע"מ

תקציר – הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשת אישור להודעה בדבר עדכון סכומי הסדר פשרה. בין גדות ואח' וכלמוביל פתרונות מימון לרכב בע"מ

הסדר פשרה | 75078-12-20 | כלמוביל פתרונות מימון לרכב בע"מ