הסדר פשרה | תנובה ושופרסל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 41013-10-17, 44574-10-17 ו 56638-10-17
הצדדים – יעקב גרינוולד, גיורא המאירי, אהרון המאירי וטלי מרים טואיטו נ׳ תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ו-תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע״מ ונגד שופרסל בע"מ
תאריך פרסום – 30.5.2022

תקציר – נטען, בין היתר, על בסיס חומרי חקירה שנתקבלו מרשות התחרות, ועל סמך ניתוח כלכלי שהוגש מטעם המבקשים, כי המשיבות לקחו חלק בהסדרים כובלים.

ב"כ המבקש – עו"ד טל לביא, עו"ד נחום אורן, עו"ד יוחי גבע
ב"כ המשיבות – פישר ושות',  אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב הבוקר ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

הסדר פשרה | תנובה ושופרסל