הסדר פשרה | רמי לוי

הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית

ת"צ – 44163-03-21
הצדדים – יצחק נ' רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ
תאריך פרסום – 30.12.2021

תקציר – בטענה כי המשיבה מציגה בשילוט מדפים מוצרים כגבינה הגם שאינם ראויים להיקרא ״גבינה״ בהתאם לתקנות איכות המזון

ב"כ המבקש – גיא אלון, עו״ד,
ב"כ המשיבה – רונית סיטון, עו״ד 

המודעה פורסמה בעיתון גלובסבעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון