הסדר פשרה | עיריית רחובות

הודעה על פסק דין בתובענות ייצוגיות

ת"צ – ת.צ 58018-07-12 / 2981010-12

הצדדים – סופר דוד ז״ל וזאב ליפקוביץ / סנדלר יעקב נ׳ עיריית רחובות
תאריך פרסום – 04.01.2022

תקציר – בטענה לחיובם של תושבי רחובות בתשלום אגרת ביוב, עבור מים המשמשים להשקיה, בניגוד להוראות חוק עזר לרחובות (אגרת ביוב)

ב"כ המבקש –  עוה"ד יוסי פורת ועינב כהן
ב"כ המשיבה – עו״ד, אלי אליאס

המודעה פורסמה בעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון