הסדר פשרה | נ.ק.ש בע״מ

הודעה על בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 42798-12-20
הצדדים – מורן מרימה נ׳ קב׳ נ.ק.ש בע״מ
תאריך פרסום – 12.09.2021

תקציר – בטענה כי המשיבה הפרה את הוראות חוק התקשורת בכך שלא נתנה לנמענים אפשרות הסרה כנדרש ונמנעה מלציין את שמה ואת דרכי יצירת הקשר עימה לצורך מתן הודעת סירוב

ב"כ המבקש – עו״ד, תום שנפ
ב"כ המשיבה –עו״ד, איגור גילביץ׳

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון