הסדר פשרה | נתח קצבים

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 18947-07-19
הצדדים – מר שרון פינקלשטיין נ׳ נתח קצבים מותג בע״מ
תאריך פרסום – 10.4.2022

תקציר – עניין התובענה בטענה כי בסניפי המשיבה נמכרים מוצרי בשר ארוזים ללא הפחתת משקל המגשית.

ב"כ המבקש – אמיר ישראלי, עו״ד
ב"כ המשיבה – נופר טל, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון