הסדר פשרה | נירלט

הודעה לפי סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות תשס״ו-2006 

ת"צ – 46882-09-20
הצדדים – מר אריאל שפיר ומר חגי פרידלר נ׳ נירלט בע״מ ואח׳
תאריך פרסום – 1.3.2022

תקציר – נטען כי המשיבה שיווקה מוצרי צביעה, כאשר תכולת המוצרים בפועל היתה קטנה מהתכולה המוצהרת על האריזה

ב"כ המבקש – עו״ד שלומי ברכה
ב"כ המשיבה – עוה״ד, גולן קנטי, עמית מור ואיתמר כהן

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון