הסדר פשרה | מוצרי מעברות

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 28116-06-19
הצדדים –  דגן נ' מוצרי מעברות בע"מ ואח'
תאריך פרסום – 6.3.2022

תקציר – בבקשת האישור נטען כי המשיבות שיווקו ומכרו ארבעה מוצרים, כשעליהם הכיתוב״מחיר מיוחד״, תוך יצירת מצגי שווא של ״מכירה מיוחדת", ללא קיום דרישות הדין בעניין ושמדובר היה במחירים רגילים של המוצרים, שכן שבפועל לא משווקות במקביל פחיות בודדות הזהות לאלו שבמוצרים ועל כן אין המדובר בהטבה.

ב"כ המבקשת – שרון ענבר פדלון, עו"ד טלי לופו,
ב"כ המשיבות – עו״ד יעל שהם, עו"ד, יניב סטל, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון