הסדר פשרה | טרקלין חשמל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

ת"צ – 16612-01-21
הצדדים – אמרגי ואח׳ נ׳ טרקלין חשמל בע״מ
תאריך פרסום – 22.3.2022

תקציר – עניינה של התביעה הוא בבקשת התובעים לפיצוי חברי הקבוצה אשר רכשו מוצרים ב״מכירה מיוחדת" שקיימה הנתבעת בסניפיה ובאתר האינטרנט שלה כאשר הנתבעת האריכה את תקופת המכירה המיוחדת מעבר ל-35 ימים, בניגוד לקבוע בחוק הגנת הצרכן, מבלי שציינה את שיעור ההוזלה, את מועד תחילת המבצע וסיומו ואת כמות המלאי הנמכרת בהוזלה.

ב"כ המבקש – יוסף-חי אביעזיז, עו״ד, נפתלי גולן, עו״ד
ב"כ המשיבה – דוד מושביץ, עו״ד, אור פוקס נידורף, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון