הסדר פשרה | הכשרה חברה לביטוח

ת"צ – 46279-04-17
הצדדים – רפאל פרחן ואח׳ נ׳ הכשרה חברה לביטוח בע״מ
תאריך פרסום – 19.04.2021

תקציר –  בטענה כי גבתה מלקוחותיה דמי אשראי, דמי גבייה, דמי הסדר תשלומים ביתר תוך חריגה מהוראות הדין ו/או תוך חריגה משיעורי הריבית אשר הוצגו בפוליסות.

ב"כ המבקש – אייל גולדנברג, עו״ד
ב"כ המשיבה –גד טיכו, עו״ד אלון קנטי, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון