הסדר פשרה |דרך ארץ הייוייז (1997) בע"מ [20/11/2019]

ת"צ – 31289-03-16

הצדדים – חגי בנימין ואח' נ' דרך ארץ הייוייז (1997) בע"מ

תאריך פרסום – 20.11.2019

תקציר – טענת התביעה: הנתבעת עוולה כלפי לקוחותיה בכך שהוסיפה לשלוח חשבוניות לכתובתם הרשומה למרות שהייתה בידה אינדיקציה ברורה לכך, לפי חיווים שהתקבלו אצלה אודות סיבת חזרת החשבוניות שכתובת זו אינה הכתובת בפועל של אותם לקוחות, וכתוצאה מכך הושתו על אותם לקוחות תשלומי פיצוי והחזר הוצאות בגין אי תשלום חשבוניות במועד על כך טענו התובעים המייצגים, בין היתר, כי על הנתבעת להשיב לחברי הקבוצה את סכומי הפיצוי והחזר הוצאות שנגבו מלקוחות אלו ולשנות התנהלותה לעתיד.

ב"כ התובעים המייצגים: עו"ד רענן בשן

ב"כ הנתבעת: עו"ד עמית דר