הסדר פשרה | דואר ישראל בע"מ 07/04/2020

ת"צ 35913-06-17

הצדדים – פינקלשטיין מנחם נ' דואר ישראל בע"מ

תאריך פרסום: 07/04/2020

תקציר – טענות המבקשים כי במתן שירות "חריגה זמנית" ע"י חברה דואר ישראל בע"מ מתבצעת התנהלות בלתי חוקית. אם באמצעות מתן אשראי למרות איסור מפורש וספציפי החל עליהן לעשות כן, ואם באמצעות גביית ריבית החורגת בהרבה מעבר למותר ע"פ דין.

ב"כ המבקשים: עו"ד עודד שטייף, עו"ד תמיר שנהב, עו"ד אלי שמעוני
ב"כ המשיבה: עו"ד תמיר כהנוב