הסדר פשרה | בילקע

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –38362-01-21
הצדדים – יעקב דביר נ׳ בילקע בע״מ
תאריך פרסום – 27.12.21

תקציר – בטענה כי המשיבה מכרה לצרכניה מוצרים אשר נמכרים לפי משקל, אשר נארזו באריזה אשר חויבו עבור משקל האריה כמשקל המוצרים עצמם והמשיבה לא הפחיתה את משקל האריזה מהמשקל הכולל בגינן חויב הלקוח.

ב"כ המבקש – עופר ורד, עו״ד 
ב"כ המשיבה – באמצעות בעל החברה, מר שלום שכטר

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון