הסדר פשרה | א.פ עיצובים

הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית

ת"צ – 122-08-18
הצדדים – תועלת לציבור נ׳ א.פ עיצובים לבית בע״מ ואח׳
תאריך פרסום – 23.08.2021

תקציר – בטענה כי המשיבות פעלו בניגוד לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כאשר לא דאגו למערכות עזר לשמיעה בסניפיהן

ב"כ המבקש –
ב"כ המשיבה –

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון