הסדר פשרה | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

ת"צ 13356-08-17
הצדדים – סנדרס נ' אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך פרסום: 07/01/2021
תקציר – בטענה בקשר לאי-משלוח הודעות כדין לעמיתים של המשיבה בגין העלאת שיעור דמי הניהול בחשבונותיהם ולפגמים שנפלו בהודעות שנשלחו על-ידי המשיבה, והכל כמפורט בבקשת האישור.

ב"כ המבקש – עורך דין אורי מקובסקי, עורך דין עופר לוי
ב"כ המשיבה- עורך דין ברק טל, יגאל ארנון ושות'
המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון גלובס
נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון