הסדר פשרה | איילון חברה לביטוח

הודעה בדבר הסדר פשרה 

ת"צ – 55177-05-15
הצדדים – גלעד הלר נ' איילון חברה לביטוח בע"מ
תאריך פרסום – 22.3.22

תקציר – טענת התובענה בדבר חובתה של איילון לשלם את רכיב המע"מ למבוטחים ולצדדים שלישיים, בכל סוגי פוליסות ביטוח הרכוש (מבנה ורכב), גם כאשר במועד תשלום תגמולי הביטוח הנזק טרם תוקן.

ב"כ המבקש – מיכאל בך, עו"ד, רון לדרמן, עו"ד
ב"כ המשיבה – תמי גרינברג, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון