הודעה בדבר הגשת בקשה להסכם קל אוטו שירותי מימון בע"מ 73056-01-20

הודעה בדבר הגשת בקשה להסכם פשרה

ת"צ – 73056-01-20
הצדדים – יוסי בן אבו נ' קל אוטו שירותי מימון בע"מ

תקציר – ב- 4.8.2023 הוגשה לבית המשפט השלום בחיפה אישר בקשה לאישור הסדר פשרה יוסי בן אבו נ' קל אוטו שירותי מימון בע"מ

תאריך הגשה- 4.8.2023

ב"כ המבקש – עוה"ד עדו שטיינר
ב"כ מנורה – אוריאל מוזס, עו"ד

הגשת בקשה להסכם קל אוטו שירותי מימון