הודעה בדבר הגשת בקשה להסכם מנורה מבטחים 42387-03-16

הודעה בדבר הגשת בקשה להסכם פשרה

ת"צ – 42387-03-16
הצדדים – דורי ואח' נ' מנורה מבטחים בע"מ

תקציר – ב- 6.9.2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי בלוד אישר בקשה לאישור הסדר פשרה בין דורי ואח' נ' מנורה מבטחים בע"מ

תאריך הגשה- 6.9.2023

ב"כ המבקש – עוה"ד סימון אלישקוב (רו"ח
ב"כ מנורה – גיא פורר, עו"ד


המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

הודעה בדבר הגשת בקשה להסכם מנורה מבטחים