בקשה לאישור| 71309-12-20 | בנק הפועלים בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר גישור

ת"צ – 71309-12-20
הצדדים – אלחנן וסרמן נ' בנק הפועלים בע"מ

תקציר – ב- 26.9.2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי תל- אביב- יפו בקשה לאישור הסדר גישור ביןאלחנן וסרמן לבין בנק הפועלים בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד עילי מימן
ב"כ המשיבה – עו"ד רן פלדמן, ש. הורביץ ושות'

בקשה לאישור| 71309-12-20 | בנק הפועלים בע"מ