בקשה לאישור הסדר פשרה| 55637-01-23| נוף גינוסר

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 55637-01-23
הצדדים – מר גולן לקס לבין נוף גינוסר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

תקציר – ב- 24.10.2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל לאישור הסדר פשרה בין מר גולן לקס לבין נוף גינוסר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

המבקש – ניצן הראל, עו"ד
ב"כ המשיבה – אבי גולדהמר, עו"ד

הסדר פשרה נוף גינוסר