בקשה לאישור הסדר פשרה| 44995-11-22| כלמוביל בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 44995-11-22
הצדדים – עת-יה כהן לבין כלמוביל בע"מ

תקציר – ב- 20.9.2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי לוד בקשה לאישור הסדר פשרה בין עת-יה כהן לבין כלמוביל בע"מ

המבקשת – עו"ד עילי מימן
ב"כ המשיבה – פישר ושות