בקשה לאישור הסדר פשרה| 4040-02-22| עיריית תל אביב

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 4040-02-22
הצדדים – מר שמעון סחייק לבין עיריית תל אביב

תקציר – ב- 18.10.2023 הוגשה לבית המשפט בפני כבוד השופטת שושנה אלמגור בקשה לאישור הסדר פשרה בין מר שמעון סחייק לבין עיריית תל אביב

המבקשת – יעל דיין, עו"ד
ב"כ המשיבה – עדי בוסתן, עו"ד

הסדר פשרה עיריית תל אביב