אישור הסדר פשרה | 9485-01-20 | בישולים ותבשילים בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה ת"צ 9485-01-20

הצדדים – אייל יחיאלי נ' בישולים ותבשילים בע"מ

תאריך- 31.1.23

תקציר – ביום 31.1.2023 הוגשה בקשה לבית המשפט לאישור הסכם הפשרה שנחתם בין

אייל יחיאלי לבין בישולים ותבשילים בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד עופר ורד

ב"כ המשיבה- עו"ד איילת חג'ג'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ
נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון

אישור הסדר פשרה | 9485-01-20 | בישולים ותבשילים