אישור הסדר פשרה | 46065-10-21 | מלונות פתאל בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה ת"צ 46065-10-21

הצדדים – גבריאל נ' מלונות פתאל בע"מתקציר –  הוגשה בקשה לבית המשפט לאישור הסכם הפשרה שנחתם בין

גבריאל לבין מלונות פתאל בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד אמיר ישראלי

ב"כ המשיבה- עו"ד עופר כהן-צדק

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ
נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון