אישור הסדר פשרה | 8293-05-18 | עזריאל נגד מגה קמעונאות בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 8293-05-18
הצדדים –עזריאל נגד מגה קמעונאות בע"מ

תאריך החלטה- 9.1.23

תקציר – בתאריך 26.6.22 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור הסדר פשרה בין עזריאל לבין מגה קמעונאות בע"מ.

ב"כ המבקש- עו"ד חן שטיין ו/או עו"ד ליאת שטיין

ב"כ המשיבה – עו"ד נועם מחלב ו/או עו"ד קובי בר און

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון