אישור הסדר פשרה | 34335-02-10| קומברס טכנולוגיות בע"מ

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ –34335-02-10
הצדדים – מר דוד וקנין והגב' רוני כתריאל נ' קומברס טכנולוגיות בע"מ

תאריך- 7.2.2023

תקציר – ביום 7.2.2023 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שנחתם בין מר דוד וקנין והגב' רוני כתריאל לבין קומברס טכנולוגיות בע"מ

ב"כ המבקשים – משרד עמית מנור – יוקי שמש

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון