אישור הסדר פשרה | 44565-09-19 | מיטב גמל ופנסיה בע”מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 44565-09-19
הצדדים –עופר טובים נגד מיטב גמל ופנסיה בע”מ

תקציר –הודעה מטעם בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בין עופר טובים לבין מיטב גמל ופנסיה בע”מ

ב"כ המבקש- עו"ד איתן חיימוביץ, עו"ד טל ויקמן
ב"כ המשיבה- עו"ד יוסי אשכנזי, עו"ד ד"ר חיים מכלוף, עו"ד ארז ניצן

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון