אישור הסדר פשרה | 16858-08-20 | גני יהושע בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –16858-08-20
הצדדים – תמיר מאור נ' חברת גני יהושע בע"מ

תאריך- 25.1.2023

תקציר – ביום 25.1.2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסדר פשרה בין תמיר מאור לבין חברת גני יהושע בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד יעל דיין

ב"כ המשיבה- עו"ד הילה נודלר-דונגי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון