אישור הסדר פשרה | 12831-08-18 | הדקה ה 90 בע"מ

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ –12831-08-18
הצדדים – איציק ארביב נ' הדקה התשעים בע"מ

תאריך- 29.1.2023

תקציר – ביום 29.1.2023 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה בין איציק ארביב לבין הדקה ה 90 בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד אלי אליאס ועו"ד יוסף חי אביעזיז

ב"כ המשיבה- עו"ד אוהד רוזן, ועו"ד נתן שורצמן

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון