אישור הסדר פשרה | 6501-04-14 | דקלה חברה לביטוח בע"מ

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ –6501-04-14
הצדדים – פרופ' רחל ויסברוד נ' דקלה חברה לביטוח בע"מ

תאריך- 27.11.22

תקציר – ביום 27.11.2022 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שנחתם בין פרופ' רחל ויסברוד לבין דקלה חברה לביטוח בע"מ

ב"כ התובעת המייצגת – עו"ד ליאור צמח

ב"כ הנתבעת- עו"ד יואב הירש

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון