אישור הסדר פשרה | 26945-09-15 | המימדיון בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה ת"צ 26945-09-15

הצדדים – רועי רשף נ' המימדיון בע"מ

תאריך- 17.1.23

תקציר – ביום 17.1.2023 אישר בית המשפט ונתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שנחתם בין

רועי רשף לבין המימדיון בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד יואב גותי

ב"כ המשיבה- עו"ד חניטל בלינסון- נבון ועו"ד תומר בר- נתן

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ
נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון