אישור הסדר פשרה | 14265-05-18 | י.נ. דיזינגוף בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה ת"צ 14265-05-18

הצדדים – סיון בצרי נ' י.נ. דיזינגוף בע"מ


תאריך – 15.2.23
תקציר –  בום 15.2.23 הוגשה בקשה לבית המשפט לאישור הסכם הפשרה שנחתם בין

סיון בצרי לבין י.נ. דיזינגוף בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד רועי בכר

ב"כ המשיבה- עו"ד ניר קפלן

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ


נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון