אישור הסדר פשרה | 40907-03-18 | Pegasus Airlines

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ –40907-03-18
הצדדים – אברהם גרוס נ' Pegasus Airlines

תאריך הגשה- 1.12.2022

תקציר – ביום 1.12.2022 אישר בית המשפט המחוזי מרכז את הסדר הפשרה בין אברהם גרוס לבין Pegasus Airlines

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון