אישור הסדר פשרה | 40614-04-16 | ישראכרט בע"מ

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ –22208-01-22
הצדדים – מרכז רפואי קרית ספיר בע"מ נ' ישראכרט בע"מ

תאריך- 6.1.2023

תקציר – ביום 6.1.2023 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שנחתם בין מרכז רפואי קרית ספיר בע"מ לבין ישראכרט בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד עילי מימן

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון