אישור הסדר פשרה | 5702-02-20| גולן הולצר

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ –5702-02-20
הצדדים – נתנאל גדעון נ' גולן הולצר

תאריך- 25.1.2023

תקציר – ביום 25.1.2023 נתן בית המשפט השלום בירושלים תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שנחתם בין נתנאל גדעון לבין גולן הולצר

ב"כ המבקש – עו"ד יעקב לנגה

ב"כ המשיב- עו"ד מיכל כהן

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון