אישור הסדר פשרה | 45670-08-22 | קרביץ ישראל בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה ת"צ 45670-08-22

הצדדים – מרים דוידוביץ ויניב דוידי נ' קרביץ ישראל בע"מ

תאריך- 1.3.23


תקציר –  ביום 1.3.2023 הוגשה לבית-המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה בין מרים דוידוביץ ויניב דוידי לבין קרביץ ישראל בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד תום שנפ

ב"כ המשיבה- עו"ד ארנון לנדה

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ


נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון