אישור הסדר פשרה | 3796-12-10 | בנק הפועלים בע"מ

הודעה בדבר בדיקת זכאות להשבה במסגרת הסדר פשרה

ת"צ –3796-12-10
הצדדים – חגיגי נ' בנק הפועלים בע"מ

תקציר – הודעה זו מטעם בנק הפועלים מופנית לחברי הקבוצה שהם לקוחות של הבנק שהבנק ניהל נגדם תיק הוצאה לפועל, לקוחות אלה, אשר שילמו את מלוא חובם לבנק בתיק ההוצאה לפועל, זכאים להשבה בסכום של 90 ₪, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסדר הפשרה

ב"כ הקבוצה- משרד עו"ד גיל רון, קינן ושות'

ב"כ הבנק- עו"ד גד טיכו ועו"ד ישי שידלובסקי-אור

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון