אישור הסדר פשרה | 10707-04-21 | דור אלון בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה ת"צ 10707-04-21

הצדדים – יונתן הראל נ' דור אלון בע"מ


תאריך – 3.4.22
תקציר –  ביום 3.4.22 הוגשה בקשה לבית המשפט לאישור הסכם הפשרה שנחתם בין

יונתן הראל לבין דור אלון בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד אוהד שמילוביץ

ב"כ המשיבה- עו"ד אורי ששון

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ


נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון