אישור הסדר פשרה | 46797-09-18 | איזנברג ואח'

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –46797-09-18
הצדדים – שנקר נ' איזנברג ואח'

תקציר – הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסדר פשרה בין שנקר לבין איזנברג ואח'

ב"כ המייצגים- עו"ד שלומי מושקוביץ , עו"ד נתי פולינגר

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון