אישור הסדר פשרה | 31171-02-18| דואר ישראל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –31171-02-18

הצדדים – רם בן אור נ' דואר ישראל

תאריך- 13.2.2023

תקציר – ביום 13.2.2023 הוגשה בקשה לבית המשפט לאישור הסכם הפשרה שנחתם בין

רם בן אור לבין דואר ישראל

ב"כ המבקש – עו"ד ניצן הראל ועו"ד ובר נבון

ב"כ המשיבה- עו"ד איל בליזובסקי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון